Over United Cultural Foundation

De stichting United Cultural Foundation wendt kunst en cultuur aan om bij te dragen aan een betere samenleving.Ze doet dat op haar eigen manier: met muziek, woord, dans en nieuwe media. Ze helpt culturele organisaties en personen in Europa om innovatieve en grensoverschrijdende projecten te organiseren.

United Cultural Foundation streeft naar een wereld waar pluralisme, onafhankelijkheid en respect voor diversiteit een plaats hebben. Daarbij zetten ze solidariteit, integriteit en transparantie voorop. De stichting helpt mensen en organisaties om hun talenten te ontwikkelen, hun gezondheid te verbeteren, hun zin voor cultuur en sociale rechtvaardigheid te prikkelen.

Foto kracht van diversiteit
De kracht van diversiteit

Voor oprichters Tim Devolder en Veronique Van Damme zijn cultuur en diversiteit enorm belangrijk. Tim is geboren in Rwanda. Toen hij 14 maanden oud was, kwam hij terecht in een Belgisch gezin met 12 kinderen. Zijn huwelijk met de Vlaamse Veronique Van Damme uit Zele is het bewijs dat diversiteit het leven verrijkt. Daarom staan ze met grote overtuiging achter samenwerkingen tussen organisaties en mensen van verschillende origine. Het was voor hen dan ook een logische stap om een stichting op te richten waar die waarden centraal staan.

In alle activiteiten is creativiteit de rode draad – in de vorm van muziek, woord of dans. Met hun muzikale achtergrond zijn Tim en Veronique de ideale personen om zulke projecten te begeleiden. Veronique is muziekpedagoog en meester in de muziek – optie orgel – in het Koninklijk Conservatorium Brussel. Tim zette zijn eerste muzikale stappen in het knapenkoor van de Sint-Pieterskerk in Turnhout onder leiding van Herman De Houwer. Hij was een tijdlang de assistent van muziekpedagoog Rika Joris. En werd daarna dirigent van het eerste Nationaal Jeugdkoor van België. Dat trad onder meer op voor Koning Albert II en – eerder uitzonderlijk – voor de voltallige Belgische koninklijke familie ter ere van het 15-jarige ambtsjubileum van koning Albert in het federale parlement. Daarnaast dirigeerde Tim het Belgische kinderkoor van Kinderen Goedgekeurd tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Koningin Mathilde Prijs in het koninklijk paleis in Brussel.

Stichting van openbaar nut

In 2017 werd United Cultural Foundation erkend als stichting van openbaar nut. Dat wil zeggen dat zijn activiteiten het algemeen belang van de maatschappij vooropstellen. De stichting draagt de belangrijkste kenmerken van een stichting van openbaar nut – menslievendheid, wetenschappen, pedagogie, kunst en cultuur – dan ook hoog in het vaandel.

Samen sterker

United Cultural Foundation stuurt Stichting Kinderen Goedgekeurd en Huis van Ben aan en zorgt voor ondersteuning en begeleiding. U vindt meer informatie over die stichtingen bij

PROJECTEN

Helpt United Cultural Foundation 1 van die stichtingen om een project te realiseren? Dan staat de vennootschap Inventio Foundation klaar met ondersteuning, consulting en hulp bij verkoop, promotie, ...

Afbeelding stichting van openbaar nut
De mensen achter
United Cultural Foundation

Oprichters en bestuurders
  • Tim Devolder, voorzitter
  • Veronique Van Damme, secretaris
Medewerker
  • Kristin Oris, directiesecretariaat